Leave a comment

S1 Saidheans – Obair-dachaigh agus Vaccinations

Anns an seachdainn a chaidh seachad tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn tòrr diofar bhitheagan agus mar a bhitheas iad a’ dèanamh cron oirnn.

 

Feuch air an duilleag-obrach gu h-ìosal agus bheir a-steach e air;

Microbes Homework

1.1         – 10 A’ Cheitean

1.2        –  9 A’ Cheitean

Cuideachd an seachdainn seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn vaccinations agus mar a bhitheas iad ag obair.  Tha a’ chiad bhideo seo ag innse mu dheidhinn mar a bhitheas vaccinations ag obair.  Tha an darna fear ag innse an sgeulachd mu dheidhinn mar a bha vaccinations air an dèanamh an toiseach.

http://www.youtube.com/watch?v=SduMbjW2V9A

 

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/edward-jenner-the-discovery-of-smallpox-vaccine/2456.html

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: