Leave a comment

S2 Saidheans – Reaction Rate 2

Tha sinn a’ deanamh tuilleadh obair air reaction rates an seachdainn seo. Tha sinn gu sònraichte air a bhith a’ coimhead air concentration agus am buaidh a th’ aige air rate an reaction.

Chunnaic sinn ma bha concentration nas àrd gum biodh an iom-obrach ceimigeach (chemical reaction) a’ dol nas luaithe. Ach carson?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: