Leave a comment

S1 Saidheans – Friction

An seachdainn seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn fòrsan eadar-dhealaichte. Mar eiseamplar;

–          Thrust

–          Buoyancy

–          Friction

–          Air Resistance

Cuimhnich!!

  1. Ma tha fòrsan cothromach, bi an rud a’ fuireach far a bheil e neo bi e a’ cumail a’ dol aig an aon astar.
  2. Ma than a fòrsan neo-chothromach tòisichidh an rud a’ gluasad neo bi e a’ dol nas luaithe neo nas slaodaich.

Friction

Uaireannan tha sinn a’ cuir feum air friction airson a bhi stad air am baidhsagal againn neo anns an càr.

Aig àmannan eile chan eil e cho feumail, mar nuair a tha sinn a’ sgitheadh.

Cuimhnich!!

Tha friction àrd eadar uachdaran cùrs.

Cha bhi cus friction ann eadar uachdaran rèidh.

Faodaidh sinn friction a’ dheanamh nas lugha le bhi a’ cleachdadh ola neo a’ deanamh càraichean a tha “stream-lined”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: