Leave a comment

S1 Saidheans

Se sàbhailteachd a’ chiad cuspair a bhitheas sinn a’ dèanamh anns an Àrd sgoil. Bi sinn a’ dol thairis air na prìomh riaghailtean mu dheidhinn sàbhailteachd ‘s a’ chlas.

Foirmean Iarratas agus Postairean Sàbhailteachd

Cuimhnich a bhi a’ toirt iad seo a-steach air Dimairt 21 Lùnasdal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: